-Subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais de produción galega: convocatoria

Subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais de produción galega

Estado:
Convocadas

Data de publicación: 16 de xuño de 2017

Prazo de presentación: do 17 de xuño ao 17 de xullo de 2017

Presentación de solicitudes: Para as persoas xurídicas e as súas representantes, obrigatoria por vía electrónica a través do portal https://sede.xunta.gal. Para aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica, preferiblemente por esta vía e, de xeito alternativo, en soporte papel por calquera dos medios que se especifican nas bases e utilizando o formulario normalizado.

Convocatoria: DOG núm. 114, do 16 de xullo de 2017