-Convocatoria de admisión de salas da Rede Galega de Música ao Vivo: solicitudes admitidas

[08/11/2017] A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica o acordo da comisión avaliadora para a admisión de salas de música de titularidade privada na Rede Galega de Música ao Vivo, segundo as bases e a convocatoria publicadas no DOG núm. 158 do 22 de agosto de 2017.

Listaxe de solicitudes admitidas:

 Nº expediente  Solicitante Puntuación
 CT405A/2  Vázquez Nogueiras, Noemí  86
 CT405A/1  Álvarez Furelos, Jaime  104
 CT405A/3  Rodríguez Núñez, María do Carmen  107
 CT405A/30  Toba Nardín, Cristina  108
 CT405A/26  Vázquez Blanco, Martín  114
 CT405A/25  González Chao, Rafael  123
 CT405A/13  Meijueiro Rodríguez, Eduardo  125
 CT405A/10  Mella Rey, Alberto  134
 CT405A/31  Paredes Correa, Fernando José  135
 CT405A/6  Casa das Crechas S.L  136
 CT405A/8  Casal Neira, Fernando  137
 CT405A/17  Puf Baranda S.L  143
 CT405A/7  González Rodríguez, Eustaquio  145
 CT405A/12  Turyhost S.L  145
 CT405A/5  Kangas City S.L  149
 CT405A/9  Grandío Valín, Alberto  155
 CT405A/15  Club Garufa Coruña S.L  159
 CT405A/16  Rodríguez Rivera, Juan  164
 CT405A/20  La Sonrisa de Vigo S.L  168
 CT405A/11  Artyc Ferrol S.L  170
 CT405A/22  Santamaría Somoza, Jesús Manuel  173
 CT405A/23  De la Cierva Álvarez de Sotomayor, Miguel  173
 CT405A/29  Sanín Álvarez, Francisco José  173

Comisión
Presidente: Jacobo Sutil Nesta
Vogais: Manuel Alonso, María Nieto, Francisco Viéitez
Secretaria: María Paredes