-Convocatoria do programa de coproducións 2017-18 do Centro Coreográfico Galego: resolución

[16/11/2017] A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria fai pública a relación dos proxectos aprobados e as contías concedidas ao abeiro do programa de coproducións do Centro Coreográfico Galego para a temporada 2017-2018, segundo a convocatoria publicada neste mesmo web o 22 de setembro de 2017.

 

 Compañía  Espectáculo  Importe concedido
 Caterina Varela Garea (La Macana)  Pink Unicorns  20,000,00 €
 Neodans S.C.(Sólodos)  Corps Sonore  11,344,00 €
 Ruth Balbis Calviño ( Pisando Ovos)  Directo 9  20,000,00 €
 
 

Comisión de selección:
 
Presidenta
María Paredes Rodríguez
 
Vogais
Paulo Rodríguez Domínguez
Belén García Pichel
María Dolores Pato Diéguez
María Pereira Otero
 
Secretaria
María del Pilar Peña Castro

-Resolución en pdf