-Convocatorias para os sectores artísticos do Teatro, a Danza, a Música, a Lírica e o Circo

O Boletín Oficial do Estado (BOE) do 30 de xaneiro publica os extractos de resolución das convocatorias de axudas do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música (INAEM) para 2018 nos sectores artísticos do Teatro, a Danza, a Música, a Lírica e o Circo.
Toda a información está neste enlace ao web do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

O prazo de presentación é de 15 días hábiles a contar dende o día siguiente á publicación no BOE.

-Bases das axudas ao Teatro e ao Circo

-Bases das axudas á Danza, á Música e á Lírica