-Subvenciˇns para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais de produciˇn galega: convocatoria

Estado: Convocadas

Data de publicación:  31 de maio de 2019

Prazo de presentación: do 1 de xuño ao 1 de xullo de 2019

Presentación de solicitudes: Para as persoas xurídicas e as súas representantes, obrigatoria por vía electrónica a través do formulario normalizado (anexos) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán presentar as solicitudes de xeito presencial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o devandito formulario normalizado.

Convocatoria: DOG núm. 102 do 31 de maio de 2019