-Subvencións de creación audiovisual para o desenvolvemento e promoción do talento audiovisual galego: resolución

[24/06/2019] A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) da Consellería de Cultura e Turismo publica a relación de proxectos subvencionados e contías concedidas, así como as puntuacións de todos as propostas avaliadas, ao abeiro da convocatoria de subvencións de creación audiovisual para o desenvolvemento e promoción do talento audiovisual galego publicada no DOG núm. 13, do 18 de xaneiro de 2019.


Relación de proxectos subvencionados e contías concedidas
 

Exp Mod. Solicitante Proxecto Subvención
39 A Lara María Bacelo González Antoloxía de inverno 5.000,00 €
59 A Anxos Fazáns Estévez As liñas descontinuas 5.000,00 €
5 A Alvaro Gago Díaz Algo parecido á felicidade 5.000,00 €
20 A Javier Ferreiro López Fame e febre 5.000,00 €
141 A Eloy Domínguez Serén Queroseno 5.000,00 €
71 A Alfonso Vázquez Cortizo Insectos 5.000,00 €
129 B Nuria Mosqueira Varela Mércores de cinza 6.000,00 €
119 B Brandán Cerviño Abeledo Hai unha virxe alí arriba 6.000,00 €
80 B Santiago Diéguez Risco A miña terra 6.000,00 €
14 B Noelia María Muíño González Monte Bravo 6.000,00 €
63 B Iván Torres Hernández Unha noite marabillosa 6.000,00 €
38 B Antonio García Mejuto Unidade veciñal 6.000,00 €
138 C Diana Toucedo Crespo O auto das ánimas 30.000,00 €
75 C Sonia Méndez Alonso Luz Fandiño, a poeta analfabeta 30.000,00 €
70 C Vizuals Lab, S.L. Jacinto 30.000,00 €
 
Comisión

Vogais:
Jaione Camborda Coll
Silvia Lobo García
Mónica García Iglesias
Xosé Ramón Rivas González
 
Secretaria:
María Dolores Meijomín Rodríguez

-Resolución en pdf (inclúe puntuacións de todos os proxectos avaliados)