-Subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais: cuarta e última quenda de adxudicacións

[11/10/2019] A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) da Consellería de Cultura e Turismo publica a cuarta e derradeira quenda de adxudicacións ao abeiro da convocatoria de subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais publicada no DOG núm. 101, do mércores 29 de maio de 2019.

Relación de proxectos subvencionados, contías solicitadas e concedidas, e número data e hora de rexistro de entrada:
 

 Mod.  Solicitante  Proxecto  Importe
 solicitado
 Importe
 concedido
 Núm. rex.  Data rex.  Hora rex.
 A1  Galitoon CSA 2005, SL  Xira 2  1.778,90  1.558,75  1194069  30/05/2019  12:32:00
 A1  Galitoon CSA 2005, SL  Xira 3  1.274,41  1.110,08  1194250  30/05/2019  12:42:00
 A1  Galitoon CSA 2005, SL  Xira 4  2.360,00  2.281,17  1194643  30/05/2019  12:59:00
 A1  Galitoon CSA 2005, SL  Xira 5  722,94  632,51  1194906  30/05/2019  13:11:00
 A1  Berrobamban, SL  Doppelgänger por Colombia  2.100,00 1.692,68  1196040  30/05/2019  14:07:00
 A1  Elefante Elegante, SC  Xira Portugal 2018-2019  6.700,00  4.600,00  1197844  30/05/2019  19:07:00
 A1  Juan Manuel Abreu
 Fernández
 Ummmm!! Una comedia musical para
 chuparse los dedos
 1.597,62  1.577,17  1201043  31/05/2019  10:22:00
 A1  Héctor García Guerra  Actuación do Mago Teto coa Feira máxica
 en Pilar de La Horadada (Alacante)
 880,00  488,00  1241956  05/06/2019  20:08:00
         13.940,36      
 
 
 Mod.  Solicitante  Proxecto  Importe
 solicitado
 Importe
 concedido
 Núm. rex.  Data rex.  Hora rex.
 A2  Ibuprofeno teatro, SL  Casa O'Reino Festival Clásicos a la Fresca
 (Madrid)
 2.416,00  2.416,00  1189560  30/05/2019  02:18:00
 A2  Ibuprofeno teatro, SL  O furanchono Festival INT Miguel Torga
 (Mondim de Basto)
 689,35  689,35  1189567  30/05/2019  02:33:00
 A2  Emedous Producción e
 Distribución, SL
 Asistencia á Feira Teatro Madferia
 de Madrid co espectáculo A leituga
 3.881,60  1.280,80  1213901  03/06/2019  11:20:00
 A2  Viravolta Títeres, SL  Asistencia ao X Festival Internacional de
 Teatro de Feria Parque de las Marionetas
 624,46  469,09  1226064  04/06/2019  12:18:00
 A2  Chévere Producións, SL  Curva España  1.847,67  1.560,00  1229725  04/06/2019  16:11:00
 A2  Mª Josefa Mariño Carreira  Só de Xampatito Pato no Madn Circus
 Festival (Madrid)
 300,00  172,00  1419966  01/07/2019  00:00:00
 A2  Mª Josefa Mariño Carreira  Só de Xampatito Pato no Madn Circus
 Festival (Alcobendas)
 300,00  172,00  1419969  01/07/2019  00:00:00
 A2  Mª Josefa Mariño Carreira  Só de Xampatito Pato no Festival de Circo
 de Úbeda
 390,00  252,00  1419973  01/07/2019  00:00:00
         7.011,24      
 
 
 Mod.  Solicitante  Proxecto  Importe
 solicitado
 Importe
 concedido
 Núm. rex.  Data rex.  Hora rex.
 A3  Mª Josefa Mariño Carreira  Fetén 2019  330,56  295,79  1205516  31/05/2019  13:14:00
 A3  Ignacio Vilariño Sanmartin  Auga que non vas beberna 4ª Bacanal
 de Títeres para Adultos de La Habana
 800,00  800,00  1191605  31/05/2019  14:04:33
 A3  Mª Josefa Mariño Carreira  Feria de Teatro de Castilla y León  375,00  304,31  1218443  03/06/2019  15:20:00
 A3  Isabel Sánchez Temprano  Asistencia a Habana Vieja
 Ciudad en  Movimiento
 958,72  572,37  1602685  24/07/2019  11:35:00
 A3  Redrum Producciones, SL  Asistencia a Madferia  257,68  154,61  1643538  31/07/2019  17:22:00
 A3  Odaiko Krea, SL  Mercartes 2018  1.432,63  859,57  1193197  30/05/2019  11:51:00
         2.986,65      
 
 
 Mod.  Solicitante  Proxecto  Importe
 solicitado
 Importe
 concedido
 Núm. rex.  Data rex.  Hora rex.
 A4  Sarabela, SL  Distribución interior de Normas para
 saber vivir na sociedade actual
 12.544,36  10.564,12  1193991  30/05/2019  12:29:00
 
 
Total concedido na terceira quenda de adxudicacións: 34.502,37 €
 
 
Modalidades
 
A.  ARTES ESCÉNICAS
A.1. Distribución de espectáculos de artes escénicas fóra de Galicia
A.2. Representación de espectáculos de artes escénicas en feiras e festivais fóra de Galicia
A.3. Asistencia a feiras e mercados de artes escénicas fóra de Galicia
A.4. Distribución interior de espectáculos escénicos no territorio da comunidade autónoma
 
B. MÚSICA
B.1. Distribución de espectáculos musicais fóra de Galicia
B.2. Representacións musicais en feiras e festivais fóra de Galicia
B.3. Asistencia a feiras e mercados musicais fóra de Galicia

-Cuarta adxudicación en pdf