-Subvencións á creación escénica: continuación do procedemento e ampliación do prazo de solicitude ata o 4 de xuño

Estado: Convocadas

Data de publicación: 20 de febreiro de 2020

Prazo de presentación: Do 21 de febreiro ao 4 de xuño de 2020

*Prazo ampliado segundo a Resolución do 12 de maio de 2020 pola que se acorda a continuación do procedemento tras a supensión dos termos e dos prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público no estado de alarma decretado diante da crise sanitaria da Covid-19. 

Presentación das solicitudes: A presentación electrónica é obrigatoria, a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (procedemento: CT403B).

-Convocatoria: DOG núm. 35, do 20 de febreiro de 2020
-Resolución de continuación do procedemento: DOG núm. 94, do 15 de maio de 2020
-Criterio sobre a aplicación da base terceira apartado 7