-Subvencións a producións e coproducións audiovisuais de contido cultural galego: continuación do procedemento e ampliación do prazo de solicitude ata o 17 de xuño

Estado: Convocadas

Data de publicación: 4 de maio de 2020

Prazo de presentación: Do 5 de maio ao 17 de xuño de 2020*

*Período de solicitude ampliado segundo a Resolución do 14 de maio de 2020 pola que se acorda a ampliación do prazo para a presentación de solicitudes e se prosegue co procedemento tras a supensión dos termos e dos prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público no estado de alarma decretado diante da crise sanitaria da Covid-19. 

Presentación das solicitudes: As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Código de procedemento CT207A

Modelos de orzamentos: imaxe real (xls, 76 KB) e animación (xls, 70 KB)

Convocatoria: DOG núm. 84, do 4 de maio de 2020
Resolución de ampliación de prazo e continuación do procedemento: DOG núm. 97 de 20 de maio de 2020