-Licitación para a contratación, en réxime de coprodución, de tres espectáculos de danza: proxectos seleccionados

[04/12/2020] A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) da Consellería de Cultura, Educación e Universidade fai pública a listaxe dos proxectos seleccionados, así como as puntuacións de todas as propostas avaliadas ao abeiro da licitación para a contratación, en réxime de coprodución, de tres espectáculos de danza en calquera das súas modalidades, así como a súa estrea e exhibición:
 

 SOLICITANTE  PROXECTO  Importe do proxecto  Importe adxudicado
JAVIER FERNÁNDEZ MARTÍN  UMBRAL  30.709,00 €  15.340,00 €
 KIRENIA CELIA MARTINEZ
 ACOSTA 
 TRES TRISTES 2.0  22.500,81 €  18.000,00 €
 ANDREA QUINTANA CAMIÑA  FESTINA LENTE  22.500,00 €  18.000,00 €
 

Comisión de valoración dos proxectos:
-Presidenta: María Pereira Otero
-Vogais: Paula Quintas Santos e Miguel Alfaya Solla
-Secretaria: María del Pilar Peña de Castro


Listaxe de proxectos presentados e puntuacións:
 
SOLICITANTE PROXECTO PUNTOS
MANUEL LAGO GRAÍÑO CASTRO 27,41
MIKEL ARISTEGUI TELLO OUVEO XORDO 33,50
EVA COMESAÑA SANROMÁN TRANS OCEÁNICA 21,58
FRANCISCO AGUSTÍN SIEIRA GONZÁLEZ DEMENTE 35,10
JULIA LAPORT RIVAS 35,41
HUGO GUILHERME PIRES PEREIRA TABÚ 34,80
OSCAR ENRIQUE COBOS MARTÍNEZ BAILADOR 19,10
XIAN MARTÍNEZ MIGUEL BRÉTEMA TÉMOA 26,00
NOVAGALEGADEDANZA SL 3 26,25
JAVIER FERNÁNDEZ MARTÍN UMBRAL 45,30
CARLOTA PÉREZ FERNÁNDEZ HABITANDO 24,50
PERFORMA S.COOP.GALEGA O CORPO OBEDIENTE: A CHARCA 29,80
KIRENIA MARTÍNEZ ACOSTA TRES TRISTES 2.0 43,30
CRISTINA SÁNCHEZ LEGIDO MANO DURA 33,75
ANDREA QUINTANA CAMIÑAS FESTINA LENTE 36,80
GALEMUSICA S.L.                                MARÍA DE BUENOS AIRES 27,50


Solicitude excluída:
 
SOLICITANTE MOTIVO DA EXCLUSIÓN
NURIA SOTELO RODRIGUEZ Presenta fóra de prazo


_______________________

NOMEAMENTO DA COMISIÓN

[11/11/2020]
 A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) da Consellería de Cultura, Educación e Universidade fai público o nomeamento das persoas que formarán parte da comisión de valoración dos proxectos para a contratación, en réxime de coprodución, de tres espectáculos de danza en calquera das súas modalidades, así como a súa estrea e exhibición.

_______________________

ANUNCIO DE LICITACIÓN

[05/10/2020]
A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) da Consellería de Cultura, Educación e Universidade fai público o anuncio de licitación para a contratación, en réxime de coprodución, de tres espectáculos de danza en calquera das súas modalidades, así como a súa estrea e exhibición.

Esta contratación insírese no programa de coproducións de espectáculos que a Agadic desenvolve a través do seu Departamento de Produción Coreográfica (Centro Coreográfico Galego) co obxectivo de favorecer a produción neste ámbito artístico, impulsar a creación de espectadores para a danza, consolidar produtos culturais competitivos que xeren retorno e, en definitiva, buscar a excelencia nos produtos culturais galegos.

-Anuncio de licitación (pdf)
-Formulario de solicitude (word)
-Formulario de solicitude (pdf non editable)