-Subvencións a producións e coproducións audiovisuais de contido cultural galego: adxudicación da convocatoria de 2020

[19/10/2020] A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) da Consellería de Cultura e Turismo publica a relación de proxectos adxudicatarios, contías concedidas e puntuacións por bloque da convocatoria de 2020 das subvencións a producións e coproducións audiovisuais de contido cultural galego, segundo as bases publicadas no DOG núm. 84 do 4 de maio de 2020.

PROXECTOS SUBVENCIONADOS

Exp. Mod. Empresa Proxecto Subvención 2020 2021 2022 2023
39 A2 Matriuska Producciones, S.L. Algo parecido á felicidade 259.753,50 € 23.712,00 € 54.214,05 € 77.926,05 € 103.901,40 €
41 A1 Filmika Galaika, S.L. Ariel 259.753,50 € 23.712,00 € 54.214,05 € 77.926,05 € 103.901,40 €
44 E1 Serie Tmoz AIE El hombre de Zara 239.772,46 € 21.888,00 € 50.043,74 € 71.931,74 € 95.908,98 €
8 A1 Esnatu Zinema, S.L. O corno do centeo 249.762,98 € 22.799,62 € 52.129,28 € 74.928,89 € 99.905,19 €
48 E1 Zenit Televisión, S.A. Sofía Casanova, a obreira do pensamento 259.753,50 € 23.712,00 € 54.214,05 € 77.926,05 € 103.901,40 €
1 E1 Maruxiña Film Company, S.L. A máscara 158.136,93 € 14.436,00 € 33.005,08 € 47.441,08 € 63.254,77 €
52 A1 Frida Films, S.L. La lechuga 198.811,34 € 18.148,45 € 41.494,96 € 59.643,39 € 79.524,54 €
46 A2 La Ley del Plomo, AIE Proxecto Emperador 239.772,46 € 21.888,00 € 50.043,74 € 71.931,74 € 95.908,98 €
6 B Unicorn Wars AIE Unicorn Wars 259.753,50 € 23.712,00 € 54.214,05 € 77.926,05 € 103.901,40 €
30 C Vizuals Lab, S.L. Gnadinger 44.957,35 € 4.103,93 € 9.383,28 € 13.487,20 € 17.982,94 €
25 C Sétima S. Coop Galega Patarinos 59.943,12 € 5.472,00 € 12.510,93 € 17.982,94 € 23.977,25 €
55 C Somadrome Films, S.L. A viaxe de Lucy 59.943,12 € 5.472,00 € 12.510,93 € 17.982,94 € 23.977,25 €
26 C Agallas Films, S.L. María Casares: a muller que viviu mil vidas 59.943,12 € 5.472,00 € 12.510,93 € 17.982,94 € 23.977,25 €
56 C Viva Zapata y Villar, S.L. Paisaxe épica 59.943,12 € 5.472,00 € 12.510,93 € 17.982,94 € 23.977,25 €
33 D Rebordelos, S.L. Non te vexo 15.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €    
43 D Sombriza Films, S.L. Monte 15.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €    
19 D Zeitun Films, S.L. Sen ti 15.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €    
3 D Mordisco Films, S.L. A rabia 15.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €    
24 D Abano Producións, S.L. Eu vou comigo 15.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €    
64 D Cósmica Producións, S.L. O neno sardiña 15.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €    

-Relación de proxectos subvencionados, contías concedidas e puntuacións por bloques (pdf)

Modalidades:
A1. Longametraxes cinematográficas de ficción de autoría galega que contribúan a resaltar a diversidade cinematográfica de Galicia e os recursos creativos, artísticos e técnicos do audiovisual galego con clara intención de difusión nacional e internacional.
A2. Longametraxes de ficción con especial valor cinematográfico, cultural e social que contribúan a fomentar o tecido industrial do sector audiovisual galego, posúan alta viabilidade na súa execución e teñan vocación de distribución e comercialización nacional e internacional.
B.  Producións e coproducións de longametraxes cinematográficas de animación que posúan un especial valor cultural e social, fomenten o tecido industrial do sector audiovisual galego e teñan vocación de difusión e comercialización nacional e internacional.
C.  Longametraxes  documentais de autoría galega con especial valor cinematográfico que non empreguen como especial instrumento a recreación de ficción.
D.  Curtametraxes de ficción, animación e documental de autoría galega.
E1. Longametraxes, miniseries e series de ficción para televisión.
E2. Longametraxes documentais para televisión.
E3. Series de animación infantil e xuvenil para televisión.
 

Comisión de valoración:
 
Presidenta: Lara María López Conde
 
Vogais:
Dario de Azevedo Silva Oliveira
Montserrat Besada Besada
Jaime Pena Pérez
 
Secretaria: Mª Dolores Meijomín Rodríguez
 
 
PUNTUACIÓNS POR BLOQUES DE VALORACIÓN E TOTAIS

Exp Mod Solicitante Proxecto A) Contribución cultural B) Impulso cinematografía C) Viabilidade económica e de realización D) Calidade do proxecto Total
4 A1 Melgo Cinema, S.L. Estelas 20,00 45,00 4,00 25,75 94,75
8 A1 Esnatu Zinema, S.L. O corno do centeo 20,00 47,00 16,00 39,50 122,50
10 A1 Maruxiña Film Company, S.L. Islandia 20,00 46,00 10,00 30,00 106,00
12 A1 Vía Láctea, S.L. Aura 1964 20,00 46,00 20,00 20,50 106,50
14 A1 TEX45 Producións, S.L.U. Para ver o mar 20,00 45,00 10,00 30,50 105,50
15 A1 Ensenada de Ézaro Films, S.A. O home e o can 20,00 48,00 26,00 20,50 114,50
28 A1 OlloVivo, S.L. Citizen 20,00 46,00 8,00 32,25 106,25
35 A1 La Breve Historia, S.L. Un conto antes de durmir 10,00 34,50 13,00 33,00 90,50
41 A1 Filmika Galaika, S.L. Ariel 20,00 41,50 26,00 42,50 130,00
52 A1 Frida Films, S.L. La lechuga 10,00 36,00 29,00 40,25 115,25
54 A1 La Peli del Tiburón, AIE Un pasado por diante 10,00 45,00 26,00 33,25 114,25
60 A1 Gaitafilmes, S.L. Monstro 20,00 39,00 13,00 31,25 103,25
61 A1 Portocabo TV, S.L. Amigos ata a morte 20,00 43,00 20,00 24,25 107,25
21 A2 My Camino Canadiense AIE My Camino 10,00 23,00 18,00 28,00 79,00
32 A2 Primerbeat Producción, S.L. Raclette 20,00 50,00 0,00 20,25 90,25
39 A2 Matriuska Producciones, S.L. Algo parecido á felicidade 20,00 48,00 26,00 37,75 131,75
46 A2 La Ley del Plomo, AIE Proxecto Emperador 10,00 41,00 29,00 35,25 115,25
1 E1 Maruxiña Film Company, S.L. A máscara 20,00 46,00 23,00 27,50 116,50
44 E1 Serie Tmoz AIE El hombre de Zara 10,00 41,00 35,00 38,25 124,25
47 E1 Nadir Televisión, S.L.U. Zé do Telhado 20,00 35,50 13,00 30,00 98,50
48 E1 Zenit Televisión, S.A. Sofía Casanova, a obreira do pensamento 20,00 41,00 22,00 36,00 119,00
51 E1 Intereuropa TV, S.A. Retaliación 20,00 47,00 20,00 24,50 111,50
59 E1 CTV, S.A. Chegar a casa 10,00 31,00 29,00 31,00 101,00
6 B Unicorn Wars AIE Unicorn Wars 20,00 32,00 26,00 40,25 118,25
23 E3 Alice la serie AIE O diario de Alicia 20,00 34,00 29,00 30,25 113,25
36 E3 Producións A Fonsagrada, S.L. TROKERS, o noso mundo está nas súas mans 20,00 38,00 20,00 29,25 107,25
18 C Aba Films 1, S.L. MAREA, a danza do mar 20,00 31,00 4,00 21,75 76,75
25 C Sétima S. Coop Galega Patarinos 20,00 40,00 12,00 28,00 100,00
26 C Agallas Films, S.L. María Casares: a muller que viviu mil vidas 10,00 28,00 26,00 28,75 92,75
27 C Cristina Esteiro Leira Bienvenido Mr. Banksy 10,00 24,00 8,00 20,75 62,75
30 C Vizuals Lab, S.L. Gnadinger 20,00 40,00 26,00 23,75 109,75
31 C Primerbeat Producción, S.L. Obra e loita: cincuenta anos de paixón 20,00 35,00 0,00 19,00 74,00
55 C Somadrome Films, S.L. A viaxe de Lucy 10,00 33,00 26,00 29,75 98,75
56 C Viva Zapata y Villar, S.L. Paisaxe épica 16,00 29,00 26,00 21,00 92,00
58 C Tamboura Films, S.L.U. Non somos nada 10,00 14,00 14,00 23,00 61,00
63 C Socialdocs, S.L. O bosque documental. Que o home te ignore 20,00 39,00 16,00 15,25 90,25
65 C Gaitafilmes, S.L. O silencio herdado 16,00 31,00 9,00 27,25 83,25
66 C Ollo Vivo, S.L. Seeking utopia 16,00 21,00 6,00 21,25 64,25
69 C Madre Films, S.L. O tempo do lume 10,00 14,00 10,00 22,25 56,25
2 E2 Casa de Tolos, S.L. Os Botiforas 20,00 22,00 0,00 19,25 61,25
50 E2 Arraianos Producións, S.L.U. Julio Camba. O home que non quería ser nada 16,00 30,00 16,00 21,25 83,25
3 D Mordisco Films, S.L. A rabia 10,00 17,00 8,50 19,75 55,25
13 D Lúa Ideas y Estilo de Vida, S.L. O son da balea 10,00 21,00 3,75 17,50 52,25
16 D Belle Films and TV, S.L.U. Anatomía dunha serea 10,00 20,00 3,50 18,25 51,75
17 D Aba Films 1, S.L. Insurrectas 10,00 23,00 3,25 12,75 49,00
19 D Zeitun Films, S.L. Sen ti 10,00 14,00 9,75 24,25 58,00
24 D Abano Producións, S.L. Eu vou comigo 10,00 16,00 4,00 25,25 55,25
29 D César Domínguez Castro A filla de Urania 10,00 18,00 3,50 18,25 49,75
33 D Rebordelos, S.L. Non te vexo 10,00 17,00 9,50 25,50 62,00
42 D Gaitafilmes, S.L. Madalenas 10,00 17,00 9,00 17,25 53,25
43 D Sombriza Films, S.L. Monte 10,00 18,00 9,75 21,00 58,75
64 D Cósmica Producións, S.L. O neno sardiña 10,00 19,00 4,00 21,75 54,75
68 D Producciones 60 Ráfagas, S.L. Bóltika 10,00 19,00 3,75 16,50 49,25