-Subvencións a producións e coproducións audiovisuais de contido cultural galego: resolución de adxudicación

Estado: Resoltas

Data de publicación: 15 de xaneiro de 2021

Dotación: 2,5M€

Presentación das solicitudes: As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Código de procedemento CT207A

Modelos de orzamentos: imaxe real (xls, 76 KB) e animación (xls, 70 KB)

Prazo de resolución: 5 meses

Convocatoria: DOG núm. 9, de 15 de xaneiro de 2021
Modificación: DOG núm 69, de 14 de abril de 2021 (modificación d
a base terceira, punto 7, das bases para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a producións e coproducións audiovisuais de contido cultural galego correspondentes á convocatoria de 2021, e apertura dun novo prazo complementario ata o 14 de maio de 2021).

-Nomeamento da comisión avaliadora

-Resolución de adxudicación do 30 de xuño de 2021
-Modificación da resolución de adxudicación (resolución do 8 de xullo de 2021)