-Subvencións para o desenvolvemento de proxectos de programación musical en salas privadas habilitadas legalmente para organizar espectáculos musicais con público: ampliación do prazo ata o 15 de marzo

Estado: Convocadas

Data de publicación: 1 de febreiro de 2021

Dotación: 800.000 €

Prazo de presentación: Do 2 de febreiro ao 1 de marzo de 2021 [ampliado ata o 15 de marzo de 2021 por Resolución do 16 de febreiro de 2021]. Non obstante, unha vez esgotado o crédito na contía máxima fixada nas bases, non se admitirán novas solicitudes aínda que a publicidade desta circunstancia se produza con posterioridade.

Presentación das solicitudes: As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Código de procedemento CT302D.

Prazo de resolución: 2 meses

Convocatoria: DOG núm. 20, de 1 de febreiro de 2021
Resolución de ampliación do prazo de solicitude: DOG núm. 36 do 23 de febreiro de 2021