-Subvencións para o desenvolvemento de proxectos de programación musical en salas privadas habilitadas legalmente para organizar espectáculos musicais con público: adxudicación

Estado: Resoltas

RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN (Pdf, 327 Kb)

Dotación: 800.000 €

Convocatoria: DOG núm. 20, de 1 de febreiro de 2021

Resolución de ampliación do prazo de solicitude: DOG núm. 36, do 23 de febreiro de 2021

Resolución de 24 de febreiro de 2021 de modificación das bases reguladoras: DOG núm 44, de 5 de marzo de 2021