-Subvenciˇns de creaciˇn audiovisual para o desenvolvemento e promociˇn do talento audiovisual galego: convocatoria

Estado: Convocadas
 
Data de publicación: 24 de marzo de 2021

Dotación: 194.000 euros
 
Prazo de presentación: Do 25 de marzo ao 26 de abril de 2021
 
Presentación das solicitudes: A presentación electrónica, a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, é obrigatoria para as persoas xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica, autónomos e estudantes universitarios e as persoas representantes dunha das anteriores. Aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica tamén poden presentar as solicitudes de xeito presencial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o devandito formulario. (Código de procedemento: CT207E)

Modelos de orzamento: 
-Longametraxes e webseries (xlsx,19.2 Kb) 
-Curtametraxes (Mod. B2)  (xlsx, 8.3 Kb)

Prazo de resolución: 5 meses

Convocatoria: DOG núm. 56, do 24 de marzo de 2021