-Subvencións á creación escénica: adxudicación

Estado: Adxudicadas

Adxudicación: Resolución do 6 de agosto de 2021

Data de publicación: 25 de marzo de 2021

Dotación: 800.000 euros

Prazo de presentación: Do 26 de marzo ao 26 de abril de 2021

Prazo de resolución: 5 meses

Presentación das solicitudes: A presentación electrónica é obrigatoria, a través do formulario normalizado (Anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (Procedemento: CT403B).

Convocatoria: DOG núm. 57, do 25 de marzo de 2021

Nomeamento das comisions de avalición: Resolución do 31 de maio de 2021