-Subvencións a proxectos desenvolvidos por empresas galegas de exhibición cinematográfica de carácter comercial: resolución de adxudicación


Estado: Resoltas

Adxudicación: 
Resolución de adxudicación do 2 de xullo de 2021

Data de publicación: 28 de abril de 2021

Dotación: 350.000 euros

Prazo de presentación: Do 29 de abril ao 28 de maio de 2021 (concorrencia non competitiva)

Prazo de resolución: 2 meses

Presentación das solicitudes: A presentación electrónica é obrigatoria, a través do formulario normalizado (Anexo I) e resto de documentación dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (Procedemento: CT207C).

Convocatoria: DOG núm. 79, do 28 de abril de 2021