-Subvencións a festivais de artes escénicas e de música: adxudicación

Estado: Resoltas

Resolucións de adxudicación: Modalidade A (festivais de música) e Modalidade B (festivais de artes escénicas)

Data de publicación: 29 de abril de 2021

Dotación: 540.000 euros

Prazo de presentación: Do 30 de abril ao 31 de maio de 2021

Prazo de resolución: 5 meses

Presentación das solicitudes: A presentación electrónica é obrigatoria, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (Procedemento: CT2013A).

Convocatoria: DOG núm. 80, do 29 de abril de 2021
Corrección de erros: DOG núm 99, do 28 de maio de 2021

Nomeamento das comisións avaliadoras: Resolución do 1 de xullo de 2021