-Subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais: adxudicación

Estado: Resoltas

Resolución de adxudicación: Modalidade A (artes escénicas) e Modalidade B (música)

Data de publicación: 5 de maio de 2021

Dotación: 460.000 euros


Prazo de presentación: Do 6 de maio ao 7 de xuño de 2021 (concorrencia non competitiva)ç

Prazo de resolución: 5 meses


Presentación das solicitudes: A presentación electrónica é obrigatoria, a través do formulario normalizado (Anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (Procedemento: CT402C).

Convocatoria: DOG núm. 84, de 5 de maio de 2021