-Subvencións para a comercialización e difusión de proxectos e obras audiovisuais galegas en foros de negocio especializados e eventos de cine fóra de Galicia: adxudicación

Estado: Resoltas (código de procedemento: CT404D)

Adxudicación:
Primeira resolución de adxudicación do 15 de outubro de 2021
Segunda e última resolución de adxudicación do 12 de novembro de 2021

Dotación: 60.000 €

Prazo de presentación: Do 25 de xuño ao 2 de novembro*

*Na concesión destas subvencións seguirase un procedemento de concorrencia non competitiva, por orde de entrada das solicitudes e ata o esgotamento do crédito, de conformidade cos artigos 19.2 e 22 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. A disposición do crédito realizarase en actos sucesivos e unha vez esgotado, non se poderán conceder novas axudas.

-Convocatoria: DOG núm 119 do 24 de xuño de 2021