-Subvenciˇns para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais de produciˇn galega: adxudicaciˇn

Estado: Resoltas (código de procedemento: CT207B)

Adxudicación: Resolución de adxudicación do 2 de novembro de 2021


Data de publicación: 25 de xuño de 2021

Dotación: 300.000 €

Prazo de presentación: Do 26 de xuño ao 26 de xullo

Presentación das solicitudes: A presentación electrónica é obrigatoria, a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (código de procedemento: CT207B).

-Convocatoria: DOG núm. 120 do 25 de xuño de 2021
-Corrección de erros: DOG núm. 130 do 9 de xullo de 2021

-Comisión avaliadora: Resolución de nomeamento do 7 de setembro de 2021