-Proceso de provisión do posto de Coordinación do Departamento de Música e Danza: acordo de contratación da persoa seleccionada


______________________________________________________________________________________________

[21/12/2021] Publícase o Acordo do 20 de decembro de 2021 da comisión de valoración do proceso de selección para a provisión do posto de Coordinación do Departamento de Música e Danza da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), polo que se ratifican con carácter definitivo as puntuacións obtidas polas persoas aspirantes na proba de entrevista e se eleva ao director da Agadic a proposta de 3 persoas seleccionadas.
 

______________________________________________________________________________________________


[07/12/2021] Publícase o Acordo do 2 de decembro de 2021 da comisión de valoración do proceso de selección para a provisión do posto de Coordinación do Departamento de Música e Danza da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), polo que se lles dá publicidade ás puntuacións obtidas polas persoas aspirantes na proba de entrevista e se concede un prazo de 3 días hábiles para alegacións, contados a partir do día seguinte ao desta publicación.

______________________________________________________________________________________________


[26/11/2021] Convócanse á proba de entrevista para a selección do posto Coordinación do Departamento de Música e Danza da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) as persoas que obtiveron as tres mellores puntuacións na valoración de méritos: xoves 2 de decembro, ás 10.00 h, na sede da Agadic na Cidade da Cultura de Galicia (Santiago de Compostela). 

-Convocatoria

______________________________________________________________________________________________


[10/11/2021] Publícase o Acordo do 10 de novembro de 2021 da comisión de valoración do proceso de selección para a provisión do posto de Coordinación do Departamento de Música e Danza da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), polo que se estiman as alegacións formuladas por unha das persoas aspirantes e se publican, como Anexo I, as puntuacións definitivas na valoración de méritos.

______________________________________________________________________________________________


[22/10/2021] Publícase o Acordo do 22 de outubro de 2021 da comisión de valoración do proceso de selección para a provisión do posto de Coordinación do Departamento de Música e Danza da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), polo que se lles dá publicidade ás puntuacións obtidas polas persoas aspirantes e se concede un prazo de 5 días hábiles para alegacións, contados a partir do día seguinte ao desta publicación.

______________________________________________________________________________________________


[11/10/2021] Publícase a Resolución do 11 de outubro de 2021 pola que se aproba a listaxe definitiva de persoas admitidas no proceso de selección para a provisión do posto de Coordinación do Departamento de Música e Danza da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).

______________________________________________________________________________________________
 

[01/10/2021] Publícase a Resolución do 1 de outubro de 2021 pola que se aproba a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso de selección para a provisión do posto de Coordinación do Departamento de Música e Danza da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).

______________________________________________________________________________________________


[28/09/2021] Publícase a Resolución do 28 de setembro de 2021 de nomeamento da comisión de valoración do proceso de provisión do posto de Coordinación do Departamento de Música e Danza da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).

______________________________________________________________________________________________


[13/08/2021] A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) da Consellería de Cultura, Educación e Universidade publica no Diario Oficial de Galicia nº 155 do 13 de agosto de 2021RESOLUCIÓN do 8 de abril de 2021 pola que se convoca a provisión do posto de Coordinación do Departamento de Música e Danza.

Prazo de solicitude: 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte da publicación deste anuncio no DOG e na web da Agadic.

Presentación de solicitudes e documentación: As persoas candidatas deberán presentar toda a documentación requirida nesta convocatoria, dirixíndoa nominalmente á persoa que teña a Dirección da Agadic en sobre cerrado no que se indique «Proceso de selección para a Coordinación do Departamento de Música e Danza» e que se remitirá por correo certificado ao seguinte enderezo: Cidade da Cultura de Galicia, Monte Gaiás, s/n, 15707 Santiago de Compostela, ou ben presentándoa directamente no rexistro xeral da Axencia (sito na Cidade da Cultura de Galicia, Monte Gaiás, s/n, 15707 Santiago de Compostela).

Para os efectos de comprobación da súa presentación en prazo, as candidaturas remitidas a través de servizos de mensaxaría privados, ou de servizos de correo estranxeiros, consideraranse presentadas na data en que entrasen nos rexistros oficiais previstos no parágrafo anterior. Tamén se poderán presentar as solicitudes en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.


-RESOLUCIÓN do 8 de abril de 2021, publicada no DOG nº 155 do 13 de agosto (pdf)