-Subvencións para a produción fonográfica: adxudicación

Estado: Resoltas

Adxudicación: Resolución de adxudicación do 22 de decembro de 2021

Data de publicación: 7 de outubro de 2021

Dotación: 120.000 €

Prazo de presentación: Do 8 de outubro ao 8 de novembro de 2021

Presentación das solicitudes: A presentación electrónica é obrigatoria, a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (código de procedementoCT402F).

Convocatoria: DOG núm 194 do 7 de outubro de 2021