-Proceso selectivo para a contratación dun posto de Tremoeiro/a: convocatoria

[10/12/2021] A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) convoca un proceso selectivo para a contratación, ao abeiro do artigo 7.5.b) do V Convenio Colectivo Único para o Persoal Laboral da Xunta de Galicia, para a cobertura do posto:

Tremoeiro/a, grupo IV, categoría 25, código CU.A11.00.004.15770.084

O prazo de presentación de solicitudes iníciase o día seguinte ao da publicación deste anuncio e remata o 14 de decembro de 2021.

- BASES DA CONVOCATORIA
- ANEXO I (Baremo de méritos)
- ANEXO II (Composición do tribunal)
- ANEXO III (Modelo de solicitude)