-HUB AUDIOVISUAL DA INDUSTRIA CULTURAL: Axudas para o desenvolvemento de paquetes de propostas audiovisuais que favorezan a recuperación económica do sector

Financiadas ao 100% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do eixe React-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19.

Estado: Convocadas (código de procedemento CT207H)

Data de publicación: 25 de xaneiro de 2022

Dotación: 1.200.000 euros

Prazo de presentación: Do 26 de xaneiro ao 25 de marzo de 2022

Prazo de resolución: 5 meses

Presentación das solicitudes: A presentación electrónica é obrigatoria, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Convocatoria: DOG nº 16, do 25 de xaneiro de 2022