-HUB AUDIOVISUAL DA INDUSTRIA CULTURAL: Instrucións detalladas relativas ás obrigas de publicidade

Relaciónanse a continuación os requisitos, modelos e logotipos esixidos a efectos de publicidade para todos os beneficiarios dos fondos REACT-UE:

-Requisitos de comunicación

-Exemplo de cartel (pdf)

-Exemplo de cartel (modelo editable)

-Logotipo oficial Unión Europea 

-Logotipo oficial Xunta de Galicia

-Logotipo oficial Xacobeo 21-22