-Resolución de selección do proxecto de escrita dramática

[25/05/2022] Publícase  a Resolución do procedemento de selección dun proxecto de escrita dramática para a contratación pola Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) da creación dunha dramaturxia que será empregada nunha coprodución do Centro Dramático Galego (CDG).

Proxecto adxudicatario: BAILAR NO CEO, de ANA ABAD DE LARRIVA 


RESOLUCIÓN

_____________________________________________________________

[27/03/2022] No Día Mundial do Teatro, publícase a Resolución do 25 de marzo de 2022, da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), pola que se aproban as

BASES REGULADORAS

dun proxecto de escrita dramática para a contratación da creación dunha dramaturxia que será empregada nunha coprodución do Centro Dramático Galego (CDG).

-Presentación: obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia, a través do modelo normalizado xenérico PR004A
-Prazo:20 días naturais contados a partir do día seguinte ao desta publicación.