-Bases reguladoras da segunda convocatoria

[27/03/2022] No Día Mundial do Teatro, publícase a Resolución do 25 de marzo de 2022, da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), pola que se aproban as

BASES REGULADORAS

dun proxecto de escrita dramática para a contratación da creación dunha dramaturxia que será empregada nunha coprodución do Centro Dramático Galego (CDG).

-Presentación: obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia, a través do modelo normalizado xenérico PR004A
-Prazo:20 días naturais contados a partir do día seguinte ao desta publicación.