-HUB AUDIOVISUAL DA INDUSTRIA CULTURAL. Axudas para o fomento e a promoción de rodaxes audiovisuais que favorezan a recuperación económica do sector: adxudicación da segunda convocatoria

Axudas financiadas ao 100% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do eixe React-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19.

Estado: Convocadas (código de procedemento: CT207G)

Data de publicación: 26 de abril de 2022

Dotación: 2.000.000 euros

Prazo de presentación: Do 27 de abril ao 1 de setembro de 2022

Prazo de resolución: 4 meses

Presentación das solicitudes: A presentación electrónica é obrigatoria, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (código de procedemento CT207G).

Convocatoria: DOG nº 79, do 26 de abril de 2022

Adxudicación: Relación de proxectos beneficiarios e contías concedidas