-HUB AUDIOVISUAL DA INDUSTRIA CULTURAL. Subvencións para a promoción e difusión de proxectos musicais profesionais: adxudicación

Axudas financiadas ao 100% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do eixe React-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19.

Estado: Resoltas (código de procedemento: CT207L

Convocatoria: DOG nº 88, do 6 de maio de 2022

Dotación: 1.200.000 euros

Modificación da convocatoria: DOG nº 107, do 6 de xuño de 2022

Adxudicación: Resolución de concesión do 28 de setembro de 2022