-HUB AUDIOVISUAL DA INDUSTRIA CULTURAL: Selección de empresas e proxectos que participarán no programa do Polo de aceleración do sector dos videoxogos

Programa financiado ao 100% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do eixe React-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19.

Estado: Convocadas (código de procedemento: CT207J)

Data de publicación: 11 de maio de 2022

Dotación: 290.000 euros

Prazo de presentación: Do 12 de maio ao 13 de xuño (prazo ampliado ata 4 de xullo)

Prazo de resolución: 3 meses

Presentación das solicitudes: A presentación electrónica é obrigatoria, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (código de procedemento CT207J).

Convocatoria: DOG nº 91, do 11 de maio de 2022
Modificación da resolución: DOG nº 105, do 2 de xuño de 2022