-HUB AUDIOVISUAL DA INDUSTRIA CULTURAL. Proxectos de programación musical na Rede Galega de Música ao Vivo dentro do Xacobeo 21-22: adxudicación

Programa financiado ao 100% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do eixe React-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19.

Estado: Adxudicadas (código de procedemento: CT302D)

Data de publicación: 3 de xuño de 2022

Dotación: 600.000 euros

Prazo de presentación: Do 4 de xuño ao 5 de setembro de 2022 (ou ata o esgotamento do crédito)

Prazo de resolución: 3 meses

Presentación das solicitudes: A presentación electrónica é obrigatoria, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (código de procedemento CT302D).

Convocatoria: DOG nº 106 do 3 de xuño de 2022

Adxudicación:
-Resolución de concesión do 5 de agosto de 2022
-Resolución de concesión do 4 de outubro de 2022