-HUB AUDIOVISUAL DA INDUSTRIA CULTURAL. Axudas para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais individuais: adxudicación

Financiadas ao 100% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do eixe React-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19.

Estado: Resoltas (código de procedemento: CT207B)

Data de publicación: 17 de agosto de 2022

Dotación: 300.000 euros (ampliada a 380.000 euros)

Prazo de solicitude: Do 18 de agosto ao 19 de setembro de 2022. Novo prazo: do 6 de xaneiro ao 6 de febreiro de 2023

Prazo de resolución: 5 meses

Presentación das solicitudes: Obrigatoriamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Convocatoria: DOG nº 155, do 17 de agosto de 2022

Resolución de modificación: DOG nº 4, do 5 de xaneiro de 2022

Listaxe de inadmisións: Resolución do 13 de outubro de 2022

Corrección de erros materiais: Resolución do 21 de outubro de 2022

Adxudicación: Resolución do 13 de abril de 2023