-Programa da aceleradora cultural de proxectos musicais: selecciˇn de participantes

SELECCIÓN DAS PERSOAS PARTICIPANTES

[28/11/2022] Públícase no DOG nº  226 do 28 de novembro de 2022 a Resolución do 2 de novembro de 2022 pola que se convoca, para o ano 2022, o procedemento para a selección, en réxime de concorrencia competitiva, das persoas participantes no Programa da aceleradora cultural de proxectos musicais ao abeiro dos fondos NextGenerationEU e do Mecanismo de recuperación e resiliencia do Regulamento (UE) número 2021/241.

Estado: Aberto (código de procedemento: CT402H)

Dotación: 179.328 euros

Data de publicación: 28 de novembro de 2022

Prazo de presentación: do 29 de novembro ao 28 de decembro de 2022

Prazo de resolución: 5 meses

Presentación de solicitudes: A presentación electrónica é obrigatoria, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (código de procedemento CT402H).
 

_______________________________________


SELECCIÓN DA ENTIDADE COLABORADORA

[16/11/2022] Publícase no DOG nº 218 do 16 de novembro de 2022 a Resolución do 3 de novembro de 2022 pola que se convoca, para o ano 2022, o procedemento de concorrencia competitiva para a selección dunha entidade colaboradora para a xestión do Programa da aceleradora cultural de proxectos musicais ao abeiro dos fondos NextGenerationEU e do Mecanismo de recuperación e resiliencia do Regulamento (UE) 2021/241 .

Data de publicación: 16 de novembro de 2022

Dotación: 224.160 euros

Obxecto: deseño, xestión e desenvolvemento das actividades do Programa da aceleradora cultural de proxectos musicais nos ámbitos de consultaría, mentoring, confección produtos musicais, presentación e difusión de proxectos, participación en eventos do sector musical das entidades seleccionadas como beneficiarias para participar no programa da Aceleradora.

Prazo de presentación: Do 17 de novembro ao 9 de decembro de 2022

Prazo de resolución: 10 días naturais, contados a partir do día seguinte ao do remate do prazo de presentación de solicitudes

Presentación das solicitudes: A presentación electrónica é obrigatoria, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (código de procedemento CT402G).