A Xunta subvenciona os novos proxectos de creación escénica de 30 compañías profesionais galegas

  Publícase a adxudicación de 800.000 euros en axudas a 16 propostas de teatro, novo circo e maxia, sete de nova creación e cinco de danza e artes do movemento, así como aos proxectos trianuais de Malasombra Producións e Teatro do Noroeste

A Xunta subvenciona os novos proxectos de creación escénica de 30 compañías profesionais galegas
[09/08/2021]
A Xunta de Galicia impulsará os novos proxectos das 30 compañías profesionais galegas que resultaron beneficiarias da convocatoria de subvencións á creación escénica de 2021. Segundo a resolución de adxudicación publicada hoxe, a dotación de 800.000 euros distribúese entre 16 propostas na modalidade de teatro, novo circo e maxia, sete na de nova creación, cinco na de danza de artes do movemento e dúas na destinada á actividade escénica de carácter trianual.

A través desta última categoría, introducida por vez primeira o ano pasado, invístense 200.000 euros co obxectivo de facilitar unha planificación a medio prazo das compañías. Desta volta, as beneficiarias con 100.000 euros en cada caso son dúas formacións cunha moi consolidada traxectoria no ámbito de teatro profesional de Galicia: Malasombra Producións, para os proxectos Nec Mea Vox e Habeas Corpus e Teatro do Noroeste para Gloria nacional e Último verán en Santa Cristina.
 
En canto á modalidade de espectáculos de teatro, novo circo e maxia, este ano distribúense preto de 433.000 euros entre 16 novas montaxes doutras tantas compañías: Morgana en Esmelle de Sarabela Teatro (48.050 euros), Cigarreiras de Contraproducións (47.381 euros), Lao Lao e dragón de xeo de Títeres Cachirulo (16.727 euros), O porco de pé de Producións Teatrais Excéntricas (29.709 euros), Inloca de Matarile Teatro (35.188 euros), Smoke on the water de Ibuprofeno Teatro (30.823 euros), As alumnas de Culturactiva (15.734 euros), Alma de tigre de Elefante Elegante (28.729 euros), A cazola de Lola de Tanxarina (19.227 euros), Palabras de Baobab Teatro (20.197 euros), Paxaros no cabo de Pista Catro (29.001 euros), Hoax Hamlet   de Voadora (42.834 euros), Leonardo e os biosbardos de A Xanela do Maxín (25.856 euros), Comando Comadres de Matrioshka (18.242 euros), a coprodución A familia real de Aporía Escénica e Olivas Negras (20.839 euros) e A Familia Brañas de A Cova das Letras (4275 euros)
 
Danza
As artes do movemento contan cun apartado específico, dotado con 100.000 euros, que ten como obxectivo favorecer unha discriminación positiva destes espectáculos no marco da liña de apoio á danza que mantén a Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Neste caso, subvenciónanse Memo (título provisional) de Cía. Ensalle (24.000 euros), DeMente de Cía. Fran Sieira (20.360 euros), Couch de Marta Alonso Tejada (22.950 euros), Cantas patas para un banco? de Compañía IO (15.375 euros) e O deus do pop de Diego Anido (14.500 euros).
 
Por último, no apartado destinado ás compañías de recente creación, dotado con 70.000 euros, resultaron adxudicatarios este ano sete proxectos, entre os que destaca unha maioritaria aposta pola multidisciplinariedade. Trátase de Hotel Europa de Señora Supina (15.890 euros), Tacão de Moving Compass (13.853 euros), Lara Hierro de Constance Hurlé (13.260 euros), Amantis de Rebordelos (11.364 euros), Ragazzo de Barrosanta (8279 euros), Home de Antón Coucheiro (4647 euros) e Arredor do mundo de Nikita Nimoni (2706 euros).
 
 -Máis información