08-06-2017 | Presentación da quinta edición do mercado galego das artes escénicas Galicia Escena PRO