22-05-2018 | Sinatura do connvenio entre a Agadic e o Concello de Ribadavia para a celebración da trixésimo cuarta edición da Mostra Internacional de Teatro