08-06-2018 | Presentación en Santiago da sexta edición do mercado galego das ates escénicas Galicia Escena PRO