25-09-2018 | A Casa das Campás de Pontevedra acolleu a presentación do informe de avaliación do impacto de PortAmerica, estudo promovido ao abeiro da marca FEST Galicia