04-10-2018 | FEST Galicia promove o proxecto de elaboración do primeiro manual de calidade e boas prácticas dos festivais profesionais de música