22-08-2019 | Presentación do trixésimo aniversario do Festival de Teatro Galego (Fetega) do Carballino