SUBVENCIÓNS AO SECTOR CULTURAL

Unha das principais vías de apoio público ao sector cultural galego materialízase a través do programa anual de subvencións da Axencia Galega das Industrias Culturais, que ten como prioridade potenciar a creación, produción e distribución dos produtos culturais galegos e favorecer, en consecuencia, o desenvolvemento e consolidación dun tecido empresarial sólido canto ás súas estruturas de traballo e punteiro en creatividade e innovación.

CONVOCATORIAS 2023

 Subvencións para a aceleración cultural no ámbito das artes escénicas

 Subvencións á creación audiovisual para a promoción do talento audiovisual galego

 Subvencións para a produción e coprodución de proxectos audiovisuais galegos

 Subvencións a festivais música e de artes escénicas

 Cultura no Camiño. Subvencións para o fomento das artes escénicas e musicais nos concellos galegos dos camiños de Santiago

 Subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais

 Subvencións a salas de artes escénicas de titularidade privada

 Subvencións a festivais do sector audiovisual

 Subvencións á creación escénica

 Subvencións para a comercialización e difusión de proxectos e obras audiovisuais e videoxogos en foros especializados e eventos de cine

 HUB AUDIOVISUAL INDUSTRIA CULTURAL: Subvencións a proxectos desenvolvidos por empresas galegas de exhibición cinematográfica de carácter comercial

 Subvencións á modernización e xestión sostible das infraestruturas das artes escénicas e musicais

 Subvencións para ampliar e diversificar a oferta cultural en áreas non urbanas Territorio Cultura

 

CONVOCATORIAS 2022

 HUB AUDIOVISUAL DA INDUSTRIA CULTURAL: Instrucións detalladas relativas ás obrigas de publicidade

 Subvencións dos Fondos de NextGenerationEU e Mecanismo de Recuperación e Resiliencia: requisitos de comunicación e publicidade

 Programa da aceleradora cultural de proxectos musicais

 Subvencións para a comercialización e difusión de proxectos e obras audiovisuais galegas en foros de negocio especializados e eventos de cine fóra de Galicia

 HUB AUDIOVISUAL DA INDUSTRIA CULTURAL: Axudas á dotación de equipamentos e activos que fomenten a innovación e a competitividade da industria cultural e creativa galega

 HUB AUDIOVISUAL DA INDUSTRIA CULTURAL: Axudas para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais individuais

 Subvencións a salas de exhibición cinematográfica

 Cultura no Camiño. Subvencións para o fomento das artes escénicas e musicais nos concellos galegos dos camiños de Santiago con motivo do Xacobeo 21-22

 HUB AUDIOVISUAL DA INDUSTRIA CULTURAL: Proxectos de programación musical na Rede Galega de Música ao Vivo dentro do Xacobeo 21-22

 HUB AUDIOVISUAL DA INDUSTRIA CULTURAL: Axudas para a promoción de videoxogos

 HUB AUDIOVISUAL DA INDUSTRIA CULTURAL: Selección de empresas e proxectos que participarán no programa do Polo de aceleración do sector dos videoxogos

 HUB AUDIOVISUAL DA INDUSTRIA CULTURAL: Subvencións para a promoción e difusión de proxectos musicais profesionais

 Subvencións para ampliar e diversificar a oferta cultural en áreas non urbanas Territorio Cultura

 Subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais

 HUB AUDIOVISUAL DA INDUSTRIA CULTURAL: Axudas para o fomento e a promoción de rodaxes audiovisuais que favorezan a recuperación económica do sector

 Subvencións para a produción e coprodución de proxectos audiovisuais galegos

 Subvencións a festivais de artes escénicas e de música

 Subvencións á creación audiovisual para a promoción do talento audiovisual galego

 Subvencións á creación escénica

 Subvencións a salas de artes escénicas de titularidade privada

 HUB AUDIOVISUAL DA INDUSTRIA CULTURAL: Axudas para o desenvolvemento de paquetes de propostas audiovisuais que favorezan a recuperación económica do sector

 Subvencións a festivais do sector audiovisual

 Subvencións á modernización e xestión sustentable das infraestruturas das artes escénicas e musicais

 

CONVOCATORIAS 2021

 Subvencións para a produción fonográfica

 Axudas para o fomento e a promoción de rodaxes audiovisuais que favorezan a recuperación económica do sector ao abeiro do programa Hub da Industria Creativa Galega

 Subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais de produción galega

 Subvencións para a comercialización e difusión de proxectos e obras audiovisuais galegas en foros de negocio especializados e eventos de cine fóra de Galicia

 Subvencións a profesionais autónomos e empresas que sufran perdas de ingresos pola covid-19 para desenvolver espectáculos musicais con público dentro da programación do Xacobeo 21-22

 Subvencións do programa Cultura no Camiño para o fomento das artes escénicas e musicais nos concellos galegos con motivo do Xacobeo 21-22

 Subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais

 Subvencións a festivais de artes escénicas e de música

 Subvencións a proxectos desenvolvidos por empresas galegas de exhibición cinematográfica de carácter comercial

 Subvencións para o desenvolvemento de proxectos de programación musical en salas privadas habilitadas legalmente para organizar espectáculos musicais con público

 Subvencións á creación escénica

 Subvencións de creación audiovisual para o desenvolvemento e promoción do talento audiovisual galego

 Subvencións a salas de artes escénicas de titularidade privada

 Subvencións a festivais do sector audiovisual

 Subvencións a producións e coproducións audiovisuais de contido cultural galego

 

CONVOCATORIAS 2020

 Subvencións para a promoción e difusión do audiovisual galego en festivais e mostras nacionais e internacionais

 Subvencións ao fomento e promoción do talento musical

 Subvencións ao impulso do sector escénico galego

 Subvencións para a realización de funcións de artes escénicas e de música durante o ano 2020

 Subvencións do programa Cultura no Camiño + para o fomento das artes escénicas e musicais nos concellos de Galicia con motivo do Xacobeo 2021

 Subvencións a festivais de artes escénicas

 Subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais de produción galega

 Subvencións para a asistencia a mercados e foros internacionais de contidos audiovisuais

 Subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais

 Subvencións a producións e coproducións audiovisuais de contido cultural galego

 Subvencións á creación escénica

 Subvencións de creación audiovisual para o desenvolvemento e promoción do talento audiovisual galego

 Subvencións a festivais do sector audiovisual

 Subvencións a salas de artes escénicas de titularidade privada

 

CONVOCATORIAS 2019

 Subvencións ao fomento e promoción do talento musical

 Subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais de produción galega

 Subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais

 Subvencións do programa Cultura no Camiño

 Subvencións a festivais de artes escénicas e de música

 Subvencións á creación escénica

 Subvencións a salas de artes escénicas de titularidade privada

 Subvencións para a asistencia a mercados e foros internacionais de contidos audiovisuais

 Subvencións para a promoción e difusión do audiovisual galego en festivais e mostras nacionais e internacionais

 Subvencións a producións e coproducións audiovisuais de contido cultural galego

 Subvencións de creación audiovisual para o desenvolvemento e promoción do talento audiovisual galego

 Subvencións a festivais do sector audiovisual

 

CONVOCATORIAS 2018

 Subvencións para o desenvolvemento de cinco proxectos audiovisuais e para a posterior axuda á produción dunha obra audiovisual de contido específico que fomente a difusión dos valores culturais do Camiño de Santiago de cara á celebración do Xacobeo 2021

 Subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais de produción galega

 Subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais

 Subvencións para a promoción e difusión do cine galego en festivais e mostras de cine de prestixio nacional e internacional que se celebren fóra de Galicia

 Subvencións a festivais de artes escénicas e de música

 Subvencións a producións e coproducións audiovisuais de contido cultural galego

 Subvencións á produción escénica

 Subvencións a salas de artes escénicas

 Subvencións de creación audiovisual para o desenvolvemento e promoción do talento audiovisual galego

 Subvencións a festivais do sector audiovisual

 

CONVOCATORIAS 2017

 Subvencións para a promoción e difusión do cine galego en festivais e mostras de cine de prestixio nacional e internacional que se celebren fóra de Galicia

 Subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais de produción galega

 Subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais

 Subvencións a festivais de artes escénicas e de música

 Subvencións a producións e coproducións audiovisuais de contido cultural galego

 Subvencións á produción escénica

 Subvencións a festivais do sector audiovisual

 Subvencións a salas de artes escénicas

 Subvencións de creación audiovisual para o desenvolvemento e promoción do talento audiovisual galego

 

CONVOCATORIAS 2016

 Subvencións para a promoción e difusión do cine galego en festivais e mostras de cine de prestixio nacional e internacional que se celebren fóra de Galicia

 Subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais de produción galega

 Subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais

 Subvencións para producións e coproducións audiovisuais de contido cultural galego

 Subvencións a festivais de artes escénicas e de música

 Subvencións á produción escénica

 Subvencións a salas de artes escénicas

 Subvencións de creación audiovisual para o desenvolvemento e promoción do talento audiovisual galego

 Subvencións a festivais do sector audiovisual

 

CONVOCATORIAS 2015

 Subvencións á asistencia ao MICA (Mercado de Industrias Culturais Arxentinas) e ao Womex (The World Music Expo)

 Subvencións ao asociacionismo profesional no ámbito das industrias culturais

 Subvencións a producións e coproducións audiovisuais de contido cultural galego

 Subvencións a salas de artes escénicas

 Subvencións de creación audiovisual para o desenvolvemento e promoción do talento audiovisual galego

 Subvencións á produción escénica

 Subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais de produción galega

 Subvencións a festivais de artes escénicas e de música

 Subvencións a festivais do sector audiovisual

 Subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais

 

CONVOCATORIAS 2014

 Subvencións para a promoción, comercialización e exhibición do produto audiovisual galego

 Subvencións de creación audiovisual para o desenvolvemento e promoción do talento audiovisual galego

 Subvencións para producións e coproducións audiovisuais de contido cultural galego

 Subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais en lingua galega

 Subvencións á distribución para as industrias culturais, asociacionismo profesional e salas de artes escénicas

 Subvencións a festivais de artes escénicas e de música

 Subvencións a festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado

 Subvencións á produción escénica

 Subvencións á asistencia ao MICSUR (Mercado de Industrias Culturales del Sur)

 Subvencións a festivais do sector audiovisual

 

CONVOCATORIAS 2013

 Subvencións ás industrias culturais

 Subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais en lingua galega

 Subvencións para producións ou coproducións audiovisuais en lingua galega con decidido contido artístico e cultural

 Subvencións a festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado

 Subvencións de creación audiovisual para o desenvolvemento e promoción do talento audiovisual galego

 Subvencións a festivaisCONVOCATORIAS 2012

 Subvencións para producións ou coproducións audiovisuais en lingua galega con decidido contido artístico e cultural

 Subvencións ás industrias culturais

 Subvencións a festivais


CONVOCATORIAS 2011

 Subvencións ás industrias culturais

 Subvencións para producións ou coproducións audiovisuais en lingua galega con decidido contido artístico e cultural

 Subvencións de creación audiovisual para o desenvolvemento e promoción do talento audiovisual galego

 Subvencións para o desenvolvemento e produción de contidos interactivos en lingua galega

 Subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais en lingua galega

 Subvencións para a produción de curtametraxes en versión orixinal en lingua galega, así como de videoclips