Atención ao público

O horario de rexistro e de atención ao público na sede da Axencia Galega das Industrias Culturais é de 09.00 a 14.00 horas de luns a venres, agás festivos.

Axencia Galega das Industrias Culturais

Cidade da Cultura de Galicia
Monte Gaiás s/n
15707 Santiago de Compostela
Teléfono: 881 99 60 77 / 881 99 60 78
Fax: 881 99 60 80
agadic@xunta.gal
www.agadic.gal

Extensións 

Departamento de Produción Teatral (Centro Dramático Galego)

Salón Teatro. Rúa Nova, 34
15705 Santiago de Compostela
Telefono: 881 867 229 / 881 867 228
Fax: 881 867 230
centro.dramatico.galego@xunta.gal
www.centrodramatico.gal


Extensións 

Dirección

-Secretaría de Dirección
881 996 078 / 881 996 077

-Comunicación
881 996 073 / 881 996 092

Xestión

-Administración
881 996 085 / 881 996 091

-Unidade xurídica
881 996 070

-Rexistro
881 996 076

Fomento e promoción de políticas culturais

-Actividades externas. Programación
881 996 087 / 881 996 088

-Actividades internas. Publicacións
881 996 071 / 881 996 089

-Subvencións
881 996 082

Política audiovisual

-Coordinación
881 996 093

-Subvencións
881 996 083 / 881 996 095

Dirección

881 867 229
centro.dramatico.galego@xunta.gal

Produción

881 867 226
cdg.producion@xunta.gal

Administración

881 867 227

Despacho de billetes

881 867 223

Departamento de Produción Coreográfica (Centro Coreográfico Galego)

Complexo Deportivo de Elviña
Praza de Agustín Díaz Sánchez, s/n
15008 A Coruña
Teléfonos: 881 960 543 / 881 960 547
Fax: 881 960 548
documentacion.ccg@xunta.gal
www.centrocoreografico.gal

Extensións 

Centro Galego de Artes da Imaxe

Rúa Durán Loriga, 10, baixo
15003 A Coruña
Teléfono: 881 881 260
Fax: 881 881 271
info@cgai.org
www.cgai.gal

Extensións 

Dirección

881 960 543 / 881 960 547

Dirección

881 881 265
cgai@xunta.gal

Arquivo e documentación

881 881 264

Programación

881 881 270

Onde estamos


Datos
Seguridade
C�digo de Seguridad
 

Os datos recollidos no formulario serán incluídos nun ficheiro titularidade da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) e destinados á contestación das súas dúbidas ou suxestións. A Agadic non cederá os datos a terceiros e gardará absoluta confidencialidade, nos termos esixidos polo Real Decreto 1720/2007. Poderanse exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, enviando unha comunicación por escrito ao seguinte enderezo: Agadic. Cidade da Cultura de Galicia. Monte Gaiás, s/n. 15707 Santiago de Compostela.