SUBSCRICIÓN PARA XORNALISTAS

Os traballadores de medios de comunicación interesados en recibir puntualmente, a través do correo electrónico, as convocatorias, notas de prensa e demais material informativo elaborado polo departamento de Comunicación da Agadic, poden solicitar a súa subscrición ao servizo de prensa a través do seguinte formulario.

Unha vez enviado o formulario, recibirá un correo electrónico confirmando a súa subscrición.

Lembre que todos os campos son obrigatorios.

Datos
Seguridade
Cdigo de Seguridade
 

Os datos recollidos no formulario serán incluídos nun ficheiro titularidade da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) e destinados á contestación das súas dúbidas ou suxestións. A Agadic non cederá os datos a terceiros e gardará absoluta confidencialidade, nos termos esixidos polo Real Decreto 1720/2007. Poderanse exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, enviando unha comunicación por escrito ao seguinte enderezo: Agadic. Cidade da Cultura de Galicia. Monte Gaiás, s/n. 15707 Santiago de Compostela.