Fondo editorial

Recóllense aquí as principais coleccións e títulos editados ou apoiados pola Axencia Galega das Industrias Culturais (e polo IGAEM atá xuño de 2008) agrupados segundo o sector artístico no que se insiren: teatro, música e danza.