Publicacións periódicas

Paraíso


Paraíso

Edita: AGADIC
Números editados: 11
ISSN: 1887-8164
D.L.: C 963-2007
Gratuíta

Revista semestral da Rede Galega de Teatros e Auditorios e da Rede Galega de Salas, que se distribúe en espazos de ambos circuítos

Número 11
xaneiro 2012
  Descarga revista
(pdf, 3,74 Mb)

Número 10
setembro 2011
  Descarga revista
(pdf, 5 Mb)

Número 9
xaneiro 2011
  Descarga revista
(pdf, 3793.88 KB)

Número 8
setembro 2010
  Descarga revista
(pdf, 4211.68 KB)

Número 7
xaneiro 2010
  Descarga revista
(pdf, 3646.91 KB)

Número 6
setembro 2009
  Descarga revista
(pdf, 4009.93 KB)

Número 5
xaneiro 2009
  Descarga revista
(pdf, 3384.8 KB)

Número 4
setembro 2008
  Descarga revista
(pdf, 3535.42 KB)

Número 3
xaneiro 2008
  Descarga revista
(pdf, 3751.53 KB)

Número 2
setembro 2007
  Descarga revista
(pdf, 2532.92 KB)

Número 1
marzo 2007
  Descarga revista
(pdf, 2561.52 KB)