Publicacións periódicas

RGT


Revista Galega de Teatro

Edita: Asociación Cultural Entrebambalinas
Números editados: 65
ISSN: 1888-2412
D.L.: VG-21-1994
PVP: 5,50 euros