Colección Ars Gallaeciae Musicae

Agra Vella


Nº26. Hispánicas. Suite para piano

Autor/es: Andrés Gaos

Edita : AGADIC - Dos Acordes
ISMN: 979-0-801249-12-8 (AGADIC)
ISMN: 979-0-801231-81-9 (Dos Acordes)
D.L.: Vg 175-2011
PVP: 40 euros


Nº25. Granada "na alhambrá á tardiña". poema sinfónico para orquestra

Autor/es: Andrés Gaos

Edita : AGADIC - Dos Acordes
ISMN: 979-0-801249-08-1 (AGADIC)
ISMN: 979-0-801231-65-9 (Dos Acordes)
D.L.: Vg 440-2010
PVP: 50 euros


Nº24. Seis Poemas Galegos de Federico García Lorca

Autor/es: Isidro Maiztegui

Edita : AGADIC - Dos Acordes
ISMN: 979-0-801249-06-7 (AGADIC)
ISMN: 979-0-801231-50-5 (Dos Acordes)
D.L.: Vg 395-2009
PVP: 20 euros


Nº23. Preludios Galegos op. 28

Autor/es: Isdro Maiztegui

Edita : AGADIC - Dos Acordes
ISMN: 979-0-801249-05-0 (AGADIC)
ISMN: 979-0-801231-49-9 (Dos Acordes)
D.L.: Vg 394-2009
PVP: 18 euros


Nº22. Obras para violín e piano

Autor/es: Andrés Gaos

Edita : IGAEM - Dos Acordes
ISMN: 979-0-801249-04-3 (AGADIC)
ISMN: 979-0-801231-48-2 (Dos Acordes)
D.L.: Vg 275-2009
PVP: 30 euros

Nº21. ¡Non chores, Sabeliña! Zarzuela galega

Autor/es: Gustavo Freire (música), José Trapero (letra)

Edita : IGAEM - Dos Acordes
ISMN: 979-0-9013138-1-1 (IGAEM)
ISMN: 979-0-801231-42-0 (Dos Acordes)
D.L.: Vg 728-2008
PVP: 50 euros

Inclúe redución para canto e piano


Nº20. Sonata para violín e piano

Autor/es: Andrés Gaos

Partitura e partes
Edita : IGAEM - Dos Acordes
ISMN: M-9013123-8-8 (IGAEM)
ISMN: M-801231-19-2 (Dos Acordes S.L.)
D.L.: Vg 109-2007
PVP: 30 euros


Nº19. Sinfonía nº1. Redución para piano

Autor/es: Andrés Gaos

Edita: Edita : IGAEM - Dos Acordes
ISMN: M-9013123-7-1 (IGAEM)
ISMN: M-801231-17-8 (Dos Acordes)
D.L.: Vg 108-2007
PVP: 15 euros


Nº18. Sinfonía nº 1

Autor/es: Andrés Gaos

(40')
Edita : IGAEM - Dos Acordes
Partitura e partes
ISMN: M-9013123-6-4 (IGAEM)
ISMN: M-801231-16-1 (Dos Acordes)
D.L.: Vg 1269-2006
PVP: 80 euros

 

Nº17. Iacobum celebret, motete para coro a 4 v., coro e orquestra

Autor/es: Ramón Palacio

Serie Agra Vella
Edita: IGAEM
Rústica, 44 páxinas
ISMN: M-9013123-1-9
D.L.: C-1402-2005
PVP: 12 euros (ESGOTADO)