Publicacións periódicas

Ao Vivo Música


AO VIVO Música

Edita: AGADIC
Números editados: 11
ISSN: 1888-6191
D.L.: C 962-2008
Gratuíta

Revista cuadrimestral de información e promoción da música galega que se distribúe en locais da Rede Galega de Música ao Vivo.

Número 11
xaneiro 2012
  Descarga revista
(pdf, 4,83 Mb)

Número 10
setembro 2011
  Descarga revista
(pdf, 2,2 Mb)

Número 9
maio 2011
  Descarga revista
(pdf, 2422.78 KB)

Número 8
setembro 2010
  Descarga revista
(pdf, 4211.68 KB)

Número 7
xaneiro 2010
  Descarga revista
(pdf, 3646.91 KB)

Número 6
setembro 2009
  Descarga revista
(pdf, 4009.93 KB)

Número 5
xaneiro 2009
  Descarga revista
(pdf, 3384.8 KB)

Número 4
setembro 2008
  Descarga revista
(pdf, 3535.42 KB)

Número 3
xaneiro 2008
  Descarga revista
(pdf, 3751.53 KB)

Número 2
setembro 2007
  Descarga revista
(pdf, 2532.92 KB)

Número 1
marzo 2007
  Descarga revista
(pdf, 2561.52 KB)