Colección Biblioteca Dramática Galega


Nº14. Sopa de xarope de amora

Autor/es: Xosé A. Neira Cruz

IV Premio Manuel María de literatura dramática 2009
Edita : AGADIC - Edicións Xerais de Galicia
Cartoné, 88 páxinas
ISBN: 978-84-453-4902-1 (Xunta de Galicia)
ISBN: 978-84-9914-147-3 (Edicións Xerais de Galicia)
D.L.: VG 242-2010
PVP: 13,50 euros


Nº13. Flores de Dunsinane

Autor/es: Manuel Lourenzo

XVIII Premio Álvaro Cunqueiro pata textos teatrais 2009
Edita : AGADIC - Edicións Xerais de Galicia
Rústica, 48 páxinas
ISBN: 978-84-453-4896-3 (Xunta de Galicia)
ISBN: 978-84-9914-141-1 (Edicións Xerais de Galicia)
D.L.: VG 309-2010
PVP: 12,50 euros


Nº12. Pingueiras e tarteiras

Autor/es: Teresa González Costa

III Premio Manuel María de literatura dramática infantil 2008
Edita : AGADIC - Edicións Xerais de Galicia
Cartoné, 96 páxinas
ISBN: 978-84-453-4816-1 (Xunta de Galicia)
ISBN: 978-84-9914-003-2 (Edicións Xerais de Galicia)
D.L.: VG 381-2009
PVP: 13,50 euros


Nº11. Sempre quisen bailar un tango

Autor/es: Teresa González Costa

XVII Premio Álvaro Cunqueiro para textos teatrais 2008
Edita : AGADIC - Edicións Xerais de Galicia
Rústica, 96 páxinas
ISBN: 978-84-453-4785-0 (Xunta de Galicia)
ISBN: 978-84-9782-506-1 (Edicións Xerais de Galicia)
D.L.: VG 306-2009
PVP: 12,75 euros


Nº10. Delimvois

Autor/es: Rubén Ruibal

Edita : AGADIC - Edicións Xerais de Galicia
Cartoné, 96 páxinas
ISBN: 978-84-453-4850-5 (Xunta de Galicia)
ISBN: 978-84-9914-047-6 (Edicións Xerais de Galicia)
D.L.: VG 1282-2009
PVP: 12,50 euros


Nº9. Nachtmahr

Autor/es: Raúl Dans

Edita : AGADIC - Edicións Xerais de Galicia
Rústica, 88 páxinas
ISBN: 978-84-453-4661-7 (Xunta de Galicia)
ISBN: 978-84-9782-891-8 (Edicións Xerais de Galicia)
D.L.: VG. 913-2008
PVP: 12,50 euros


Nº8. Game over

Autor/es: Carlos Losada

II Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil 2007
Edita : IGAEM - Edicións Xerais de Galicia
Cartoné, 80 páxinas
ISBN: 978-84-453-4583-2 (Xunta de Galicia)
ISBN: 978-84-9782-783-6 (Edicións Xerais de Galicia)
D.L.: VG. 439-2008
PVP: 13,50 euros


Nº7. Historia da chuvia que cae todos os días

Autor/es: Roberto Salgueiro

XVI Premio Álvaro Cunqueiro para textos teatrais 2007
Edita : IGAEM - Edicións Xerais de Galicia
Rústica, 48 páxinas
ISBN: 978-84-453-4584-9 (Xunta de Galicia)
ISBN: 978-84-9782-746-1 (Edicións Xerais de Galicia)
D.L.: VG. 304-2008
PVP: 12,75 euros


Nº6. Casa de bonecas

Autor/es: Henrik Ibsen

Edita : IGAEM - Edicións Xerais de Galicia
Rústica, 131 páxinas
ISBN: 978-84-453-4399-9 (Xunta de Galicia)
ISBN: 978-84-9782-572-6 (Edicións Xerais de Galicia)
D.L.: VG. 236-2007
PVP: 12,50 euros


Nº5. Ocaso Otero

Autor/es: Manuel Guede Oliva

XV Premio Álvaro Cunqueiro para textos teatrais 2006
Edita : IGAEM - Edicións Xerais de Galicia
Rústica, 72 páxinas
ISBN: 978-84-453-4400-2 (Xunta de Galicia)
ISBN: 978-84-9782-526-9 (Edicións Xerais de Galicia)
D.L.: VG. 28-2007
PVP: 12,50 euros