Colección Máscaras


Nº8. ¡Todo o mundo a escena! A economía do teatro: unha ferramenta de xestión no sistema teatral galego

Autor/es: Francisco J. Sanjiao

Edita: Editorial TrisTram, S. L.
Rústica, 372 páxinas
ISBN: 84-89377-73-1
D.L.: LU-60/2007
PVP: 18,50 euros


Nº7. Palabra e acción. A obra de Manuel Lourenzo no sistema teatral galego

Autor/es: Roberto Pascual (ed.)

Edita: Editorial TrisTram, S. L.
Rústica, 324 páxinas
ISBN: 84-89377-72-3
D.L.: LU-475/2006
PVP: 12,25 euros


Nº6. Valle-Inclán e o teatro galego. A recepción da obra dramática de Valle- Inclán na dramaturxia galega (1916-1973)

Autor/es: Euloxio R. Ruibal

Edita: Editorial TrisTram, S.L.
Rústica, 654 páxinas
ISBN: 84-89377-62-6
D.L.:C-1468-2006
PVP:14 euros

Valle-Inclán e o teatro galego. A recepción da obra dramática de Valle- Inclán na dramaturxia galega (1916-1973)


Nº5. Creación dramática, educación popular e construción nacional. Galicia (1882-1936)

Autor/es: Manuel F. Vieites

Edita: Editorial TrisTram, S.L.
Rústica, 368 páxinas
ISBN: 84-889377-60-X
D.L.: LU-452/05
PVP: 12,60 euros

Creación dramática, educación popular e construción nacional. Galicia (1882-1936)


Nº4. Confesións dun practicante -As aventuras dun dramaturgo en Galicia-

Autor/es: Raúl Dans

Edita: Editorial TrisTram, S.L.
Rústica, 177 páxinas
ISBN: 84-89377-54-5
D.L.: LU-39/05
PVP: 11,95 euros

Nº3. Teatro e canonización -A crítica teatral na prensa periódica galega (1990-2000)-

Autor/es: Inmaculada López Silva

Edita: Editorial TrisTram, S.L.
Rústica, 352 páxinas
ISBN: 84-89377-51-0
D.L.: LU-43/05
PVP: 14 euros


Nº2. Roberto Vidal Bolaño, escritor escénico

Carmen Becerra Suárez, Mª Teresa Vilariño
Edita: Editorial TrisTram, S.L.
Rústica, 398 páxinas
ISBN 84-89377-37-5
D.L.: LU-324/02
PVP: 12 euros


Nº1. Teatro, cerimonia e xogo -A traxectoria teatral, literaria, e cinematográfica

Autor/es: Euloxio R. Ruibal-. VV.AA.

Edita: Editorial TrisTram, S.L.
Rústica, 330 páxinas
ISBN: 84-89377-30-8
D.L.: LU-367/01
PVP: 11,72 euros