-Contratación con carácter temporal dun/ha experto/a en audiovisuais.

[02/11/2016] Con data 2 de novembro de 2016, a aspirante seleccionada para a praza de Experto/a en Audiovisuais Natalia Elena Flores Seijas presenta a renuncia á contratación, resultando automaticamente seleccionado o aspirante segundo da orde de prelación da lista, Victor Paz Morandeira.

[28/09/2016] Lista definitiva de aspirantes

[26/09/2016] Acordo do tribunal

[12/07/2016] Bases da convocatoria